Dit i Fet – Foment del treball

ESP    CAT

DIT I FET

+COMUNICACIÓ = +PREVENCIÓ

Quan es concerta l’activitat preventiva amb un Servei de Prevenció Aliè (SPA), no estem davant de la cessió de les responsabilitats. L’empresari recorre a una entitat acreditada per rebre l’assessorament i el suport necessari en el control i la gestió dels riscos laborals.

Per complir les responsabilitats  empresarials en matèria de seguretat i salut cal que l’empresa i el Servei de Prevenció Aliè mantinguin una comunicació fluida. L’actuació del SPA depèn en gran part de la qualitat de la informació que rep de l’empresa i de la rapidesa de la comunicació.

Per aquest motiu, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball amb la col·laboració de l’Associació Catalana d’Entitats Preventives Acreditades (ASPRECAT), hem desenvolupat aquesta campanya informativa, específicament adreçada a pimes i micropimes, per millorar la coordinació de les empreses amb el seu SPA.

Aquesta campanya de sensibilització té com a objectiu optimitzar la utilització dels recursos interns de les empreses en la concertació de les activitats preventives amb el SPA, amb la finalitat de millorar l’eficiència de les actuacions preventives desenvolupades i augmentar la qualitat del servei ofert per les entitats acreditades.

L’empresa ha de mantenir una bona comunicació amb el SPA, d’una altra manera l’empresari no podrà rebre l’assessorament i el suport necessari per a la integració efectiva de l’activitat preventiva.

Per millorar la comunicació i la coordinació, és imprescindible que l’empresa conegui els principals tipus de circumstàncies que s’han de comunicar al Servei de Prevenció Aliè i que es defineixin les vies i els canals més adequats per fer-ho.

SITUACIONS QUE LES EMPRESES HAN DE 

COMUNICAR AL SPA:

(Clicar els quadres de text per desplegar)

El grau d’integració del sistema de gestió de prevenció implementat a l’empresa està estretament relacionat amb la qualitat i l’eficàcia del servei ofert per l’entitat preventiva amb la qual es decideix concertar l’activitat preventiva.

Aquesta Guia sobre com millorar la coordinació entre les empreses i els Serveis de Prevenció Aliens, pretén informar a les  empreses sobre les  obligacions i responsabilitats en aquesta matèria i determinar aquells aspectes clau en la contractació i en el seguiment de les actuacions preventives desenvolupades.