Dit i Fet – Foment del treball

ESP    CAT

DIT I FET

+COMUNICACIÓ = +PREVENCIÓ

Quan es concerta l’activitat preventiva amb un Servei de Prevenció Aliè (SPA), no estem davant de la cessió de les responsabilitats. L’empresari recorre a una entitat acreditada per rebre l’assessorament i el suport necessari en el control i la gestió dels riscos laborals. 

Per complir les responsabilitats empresarials en matèria de seguretat i salut cal que l’empresa i el Servei de Prevenció Aliè mantinguin una comunicació fluida. L’actuació del SPA depèn en gran part de la qualitat de la informació que rep de l’empresa i de la rapidesa de la comunicació. 

Per aquest motiu, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball amb la col·laboració de l’Associació Catalana d’Entitats Preventives Acreditades (ASPRECAT), hem desenvolupat aquesta campanya informativa, específicament adreçada a pimes i micropimes, per millorar la coordinació de les empreses amb el seu SPA.

Aquesta campanya de sensibilització té com a objectiu optimitzar la utilització dels recursos interns de les empreses en la concertació de les activitats preventives amb el SPA, amb la finalitat de millorar l’eficiència de les actuacions preventives desenvolupades i augmentar la qualitat del servei ofert per les entitats acreditades.

L’empresa ha de mantenir una bona comunicació amb l’SPA, d’una altra manera l’empresari no podrà rebre l’assessorament i el suport necessari per a la integració efectiva de l’activitat preventiva.

Per millorar la comunicació i la coordinació, és imprescindible que l’empresa conegui els principals tipus de circumstàncies que s’han de comunicar al Servei de Prevenció Aliè i que es defineixin les vies i els canals més adequats per fer-ho.

SITUACIONS QUE LES EMPRESES HAN DE 

COMUNICAR AL SPA:

SITUACIONS RELATIVES A EMPRESA, ACTIVITAT,
INSTAL.LACIONS I CENTRES

Si a l’empresa es produeixen canvis per:

ACTUACIONS DE L’EMPRESA

ACTUACIONS DEL SPA

SI SEGUIM PAS A PAS, TREBALLAREM AMB MÉS SEGURETAT.
SI ENS SALTEM PASSOS, ASSUMIM MÉS RISC.

El grau d’integració del sistema de gestió de prevenció  implementat a l’empresa està  estretament relacionat amb la  qualitat i l’eficàcia del servei  ofert per l’entitat preventiva  amb la qual es decideix  concertar l’activitat preventiva. 

Aquesta Guia sobre com  millorar la coordinació entre les empreses i els Serveis de Prevenció Aliens, pretén  informar les empreses sobre  les obligacions i  responsabilitats en aquesta  matèria i determinar aquells  aspectes clau en la contractació  i en el seguiment  de les actuacions preventives  desenvolupades.